Teamontwikkeling

Goed samenwerken in een sterk team is niet vanzelfsprekend. Teamontwikkeling helpt een team om sneller en in de juiste richting te ontwikkelen.

BEN JIJ TEAMLEIDER, MANAGER OF VOORZITTER EN HERKEN JE DIT IN JE TEAM?

 • De communicatie verloopt niet goed. Teamleden praten langs elkaar heen, luisteren niet goed naar elkaar of laten zich niet horen. Ze stellen elkaar geen vragen en gaan discussies uit de weg.
 • Er is onrust in het team. Veel energie gaat verloren aan onderling gedoe. Teamleden mopperen en klagen. Zij praten over elkaar in plaats van met elkaar.
 • Afspraken worden niet nagekomen. Deadlines worden niet gehaald. Gemaakte afspraken worden niet nagekomen of opnieuw ter discussie gesteld. Overleggen leveren weinig op. Teamleden worden het niet eens, herhalen hun eigen standpunten, en nemen uiteindelijk geen of halve besluiten.
 • Er is te weinig initiatief, verantwoordelijkheid wordt niet genomen. Mensen zijn voorzichtig en komen voor ieder wissewasje naar jou toe. Wachten af of doen alleen wat er gedaan moet worden, en niet meer dan dat. Voelen zich niet samen verantwoordelijk voor hetzelfde doel.
 • Het is een team vol toppers, maar resultaten blijven uit. Je werkt met super gedreven mensen. Je ziet zoveel kwaliteit in het team, en toch komt de gewenste samenwerking niet van de grond.
 • Het is een nieuw team en je wilt goed van start gaan met de eerste stappen. Zoals elkaar beter leren kennen, de rollen verdelen, afspraken maken en doelen stellen.

Je hebt het gevoel dat je de regie kwijt bent en continu achter de feiten aanloopt. Iedereen is alleen bezig met hun eigen taak. Van samenwerken als team is geen sprake meer. De sfeer van veiligheid en vertrouwen is ver te zoeken. De werkdruk is enorm hoog, de resultaten blijven uit, en het verloop en ziekteverzuim blijven maar stijgen.

Ik snap heel goed dat je dit anders wilt, en dat kan ook.

Teamwork - Nautilus CT

HOE HET OOK KAN ZIJN

Het succes van teams hang af van veel factoren. Waarvan samenwerking de meest doorslaggevende is.

Bij een topteam is de sfeer goed, de teamleider een inspiratie en worden mooie resultaten behaald.
De teamleden:

 • Weten wat er van hen verwacht wordt. En hebben aan een half woord genoeg. Ze richten zich volledig op het teamresultaat. En zetten zo nodig hun individuele behoeftes en agenda’s opzij.
 • Voelen zich verantwoordelijk en pakken taken zelf op. Spreken elkaar aan op niet productief gedrag, en helpen elkaar waar nodig.
 • Creëren een positieve sfeer, ook al is de werkdruk hoog. Ze zijn volkomen open en eerlijk naar elkaar, zonder filters. Vragen elkaar om hulp en geven feedback.
 • Voeren gepassioneerde discussies over thema’s die van belang zijn voor het team- of organisatiesucces.
 • Steunen de duidelijke besluiten die zijn genomen. Ook na aanvankelijke onenigheid. Praten met elkaar in plaats van over elkaar.
 • Hebben de tijd genomen om elkaar te leren kennen. Weten van elkaar welke kwaliteiten hij/zij in huis heeft. En wat de ander nodig heeft om fijn te kunnen werken.
 • Voelen zich gehoord en erkend.

“Investeren in teamontwikkeling kan een team helpen om sneller en in de juiste richting te ontwikkelen”

HET IS MAATWERK

Er is geen standaard aanpak voor teamontwikkeling, iets wat in alle gevallen werkt.

Als een teams beter moet presteren, betere moet samenwerken, of zelfstandiger moet opereren. Dan is het vertrekpunt en de vraag steeds anders. Het is eigenlijk altijd maatwerk.

Amber Winkelman

” Ron geeft training op creatieve manieren en brengt dit ook in jou naar boven. Afhankelijk van jouw behoeftes vult hij de training in. “

DE VIJF ONTWIKKELASPECTEN WAAR IK ALTIJD NAAR KIJK

Mijn aanpak stem ik af op de vraag en is daardoor niet steeds hetzelfde. Wel hanteer ik een model, dat ik op basis van mijn ervaring heb gemaakt, met vijf ontwikkelaspecten waar ik altijd naar kijk. Ze helpen zichtbaar maken waar de ontwikkelruimte zit of waar het vastzit. Het aspect waar de meeste behoefte aan is en het grootste ontwikkelpotentieel heeft, daar beginnen we mee.
Vijf ontwikkelaspecten van teamontwikkeling - Nautilus CT

De vijf ontwikkelaspecten zijn:

 • Vakvolwassenheid; van taakgericht naar multidisciplinair
  Streven naar een bredere inzetbaarheid van de teamleden, waardoor de uitvoerende flexibiliteit en slagvaardigheid toeneemt.
 • Samenwerking; van individu naar team en keten
  Verbeteren van de onderlinge en externe samenwerking, zelfstandig interne conflicten oplossen en gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van resultaten.
 • Organisatorische zelfstandigheid; van top-down naar zelforganisatie
  Integreren van regeltaken, afspraken maken tussen management en team, belonen op basis van teamwerk en teamprestaties.
 • Doel- en prestatiegerichtheid; van individueel naar organisatiebelang
  Het team verbetert en vernieuwt continu en zelfstandig, en staat open voor veranderingen van de (interne) omgeving. Het team is ambitieus in de doelen die ze zelf stelt.
 • Leiderschap; voeren van een leiderschapsdialoog
  Praten over leiderschap doen we eigenlijk nooit, terwijl het er altijd is. Formeel of informeel. Hoe vul je het leiderschap in? Haalt deze vorm van leiderschap het beste in het team naar boven?
Maud Veen

” Een goed opgebouwde training, erg leerzaam en draagt enorm bij aan het werken in groepsverband! Zeker een aanrader. “

TEAMONTWIKKELING BIJ EEN NIEUW TEAM

Een nieuw team moet in het begin best wat noten kraken:

 • Uitvinden hoe teamleden in elkaar steken en waar ze goed in zijn.
 • Afspreken hoe de rollen verdeeld en het werk georganiseerd kan worden.
 • Hoe je het leiderschap invult met elkaar.
 • Teamwaarden bepalen.
 • Doelen stellen.

Een uitzoekerij waar je niet altijd zin of tijd voor hebt. Teamontwikkeling kan dat proces versnellen en richting geven.

Marte van der Bijl

” Een goed gevoel voor groepen heeft Ron. Hij maakt doelen inzichtelijk & geeft praktische tips. Waardoor je ook los van de training goed zicht krijgt op groepprocessen. “

IK KAN HELPEN

Als je advies, training en/of begeleiding zoekt kan ik je helpen. Ik hoor graag waar jij met je team tegenaan loopt en vertel je wat de mogelijkheden zijn.

Hoe een vervolgtraject er precies uitziet en wat ik ga doen, kan ik niet op voorhand zeggen. Dat is helemaal afhankelijk van je vraag. De duur kan variëren van een halve dag, tot een begeleidingstraject van enkele maanden. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van de duur van het traject.

Ik werk met het hele team, zowel de teamleden als de teamleider. Ieder neemt vanuit zijn eigen rol deel aan het traject.

Ik observeer scherp en geef terug wat ik zie in de communicatie en samenwerking. Het voorhouden van een spiegel geeft je inzicht in jullie eigen gedrag en het effect daarvan. Dat kan spannend en soms confronterend zijn. Het maakt jullie bewust van de (ongeschreven) regels en patronen die het gewenste teamresultaat in de weg staan.

Vervolgens help ik jullie de ongewenste patronen te doorbreken en te zoeken naar alternatieven.

Topteam - Nautilus CT

DIT IS WAT TEAMONTWIKKELING JE KAN OPLEVEREN

Afhankelijk van de vraag en gekozen vorm is dit wat het traject jou en je team kan opleveren:

 • Praktische manieren om groepsprocessen bespreekbaar te maken. Ik gebruik ze zelf, en leer ze jou. Zodat, als er iets speelt, je het ook zelf kan aanpakken.
 • Beter inzicht in jullie samenwerking en hoe je deze verder kan verbeteren. Ik spiegel wat er gebeurt, wat de oorzaak en wat het effect is. Hierdoor kun je bewust kiezen voor een andere aanpak en een betere uitkomst.
 • Meer inzicht in de groepsdynamiek en de plek die jij inneemt met jouw bijdrage. Je wilt weten wat jouw plek is en wat de plek van anderen is. Als je weet wie welke plek heeft, kun je makkelijker bewegen.
 • Jullie hebben elkaars rode knoppen leren kennen. Een rode knop is gevoelig punt in jezelf. Iedereen heeft ze. Onbewust drukken we op elkaars ‘rode knop’. Het uitspreken van deze rode knoppen, maakt dat jullie elkaar beter begrijpen en het verbetert de groepsband.
 • Teamdoelen zijn (weer) helder en ook wat jullie daarvoor moeten doen. Daar zijn duidelijk afspraken over. Een helder teamdoel geeft een team focus, zet aan tot beweging en heeft grote invloed op de motivatie van prestatiegerichte teamleden.
 • Jullie hebben elkaar beter leren kennen. Je weet waar de ander goed in is en kent zijn/haar kwetsbaarheden. Hulp vragen en feedback geven is makkelijker.
 • Met elkaar hebben jullie een positieve werksfeer gecreëerd. Waarin het veilig en vertrouwd genoeg voelt om je uit te spreken, en jullie zelf problemen aanpakken en oplossen.

Zo ontstaat een topteam, waarin teamleden aan een half woord genoeg hebben en mooie resultaten boeken.

Joep Neven

” Ron geeft nieuwe inzichten in samenwerkingsverbanden, en creëert een sfeer waarin men zich kwetsbaar opstelt en problemen worden uitgesproken. “

Lauren van den Enk

” Leuk met alle tekeningen, zegt soms meer dan woorden. Ron begeleidt heel objectief en stuurt bij waar nodig. Aan het einde krijg je creatieve manieren mee, om het teamproces te blijven ontwikkelen. “

WIL JE AAN DE SLAG MET TEAMONTWIKKELING EN HULP DAARBIJ?

Wil je direct stappen zetten? Of liever eerst de mogelijkheden bespreken, voor jezelf of je team?

Neem contact met me op voor het maken van een afspraak. Deze afspraak kan zowel telefonisch als bij jou op kantoor plaatsvinden, dan heb je me gelijk een keer gezien. Stuur een mail naar ron@nautilus-ct.nl of bel/app me op 06 533 505 68.

Aarzel ook niet om contact op te nemen als je vragen hebt, of eerst wat meer wilt weten.

Wil je dat ik contact met jou opneem? Laat dan hieronder je contactgegevens achter en uiterlijk de volgende werkdag hoor je van me. Heb je alleen een korte vraag? Ook die kan je hieronder stellen.

Je contactgegevens gebruik ik alleen om contact met je op te nemen. Zie ook mijn privacyverklaring.

Wellicht spreek ik je binnenkort!

VERZENDEN