Lencioni

Lencioni teamwaarden gesprek

Een topteam wordt je niet zomaar. Twee werkvormen die daarbij helpen zijn het Lencioni Waardengesprek en de Bewegingsmonitor. In de weken daarna zie je een team groeien.

UITGANGSPUNTEN VAN EEN TOPTEAM

Een topteam brengt voortdurend een klein aantal uitgangspunten in de praktijk:

 1. Elkaar Vertrouwen, elkaar om hulp vragen en feedback geven.
  Teamleden voelen zich comfortabel in hun kwetsbaarheid ten opzichte van elkaars zwaktes, fouten, angsten en gedrag. Zijn hierbij volkomen open en eerlijk naar elkaar, zonder filters.
 2. Open productieve Conflicten aangaan over belangrijke thema’s.
  Niet bang om gepassioneerde discussies te voeren over onderwerpen en beslissingen die essentieel zijn voor het succes van het team of organisatie. Aarzelen niet om het oneens met elkaar te zijn.
 3. Betrokkenheid, steunen van duidelijke besluiten die zijn genomen.
  Weten waar je collega aan werkt en welk positieve teambijdrage hij/zij levert. Erop vertrouwen dat collega’s zich scharen achter besluiten waarover overeenstemming is bereikt, ook na aanvankelijke onenigheid.
 4. Elkaar aanspreken op ieders Verantwoordelijkheid
  Aarzelen niet om de ander aan te spreken op tekortkomingen en onproductief gedrag. Alle direct betrokken teamleden voelen zich verantwoordelijk voor de uitkomsten.
 5. Focus op team Resultaten
  Zijn in staat zijn om de individuele behoeftes en agenda’s opzij te zetten en volledig te focussen op wat het succes van het team bepaalt.

HET LENCIONI WAARDENGESPREK

Zo’n lijst is mooi, maar wat betekent het nu voor jouw team? Wat verstaan jullie onder bijvoorbeeld onder Vertrouwen, wat is daarin voor jullie belangrijk. Daar wordt duidelijk in het Lencioni Waardengesprek.

DE BEWEGINGSMONITOR

Tijdens een overleg gaat het bijna altijd over de inhoud, de actielijst, de taken. Zelden gaat het over de manier van samenwerken, wat daarin goed gaat en wat beter kan. De bewegingsmonitor is een tool die het mogelijk maakt te reflecteren op gedrag dat nodig is om teamresultaten te behalen.

WIL JE MEER WETEN OF HEB JE EEN VRAAG?

Wil je meer weten over hoe deze werkvormen helpen bij teamontwikkeling? Wil je aan de slag met teamontwikkeling en daarbij hulp? Neem dan gerust contact met me op. Stuur een mail naar ron@nautilus-ct.nl of bel me op 06 – 533 505 68.