4 aspecten van zelforganisatie

Eigen model voor teamontwikkeling

Op basis van mijn ervaring heb ik een model gemaakt ter ondersteuning van teamontwikkeling. Door het te visualiseren ontstaat een gesprek over de verschillende aspecten en kan er betekenis aan worden gegeven.

DE VIJF ONTWIKKELASPECTEN WAAR IK ALTIJD NAAR KIJK

Het model helpt zichtbaar maken waar de ontwikkelruimte zit of waar het vastzit. Het aspect waar de meeste behoefte aan is en het grootste ontwikkelpotentieel heeft, daar beginnen we mee.
Vijf ontwikkelaspecten van teamontwikkeling - Nautilus CT

De vijf ontwikkelaspecten zijn:

 • Vakvolwassenheid; van taakgericht naar multidisciplinair
  Streven naar een bredere inzetbaarheid van de teamleden, waardoor de uitvoerende flexibiliteit en slagvaardigheid toeneemt.
 • Samenwerking; van individu naar team en keten
  Verbeteren van de onderlinge en externe samenwerking, zelfstandig interne conflicten oplossen en gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van resultaten.
 • Organisatorische zelfstandigheid; van top-down naar zelforganisatie
  Integreren van regeltaken, afspraken maken tussen management en team, belonen op basis van teamwerk en teamprestaties.
 • Doel- en prestatiegerichtheid; van individueel naar organisatiebelang
  Het team verbetert en vernieuwt continu en zelfstandig, en staat open voor veranderingen van de (interne) omgeving. Het team is ambitieus in de doelen die ze zelf stelt.
 • Leiderschap; voeren van een leiderschapsdialoog
  Praten over leiderschap doen we eigenlijk nooit, terwijl het er altijd is. Formeel of informeel. Hoe vul je het leiderschap in? Haalt deze vorm van leiderschap het beste in het team naar boven?

WIL JE MEER WETEN OF HEB JE EEN VRAAG?

Wil je meer weten over deze aspecten? Wil je aan de slag met teamontwikkeling en daarbij hulp? Neem dan gerust contact met me op. Stuur een mail naar ron@nautilus-ct.nl of bel me op 06 Р533 505 68.