Inzicht geven - Nautilus CT

De hete brij

Om de hete brij heen draaien. Langs elkaar heen praten. Niet tot de kern komen. Ken je ze? De lange discussies met weinig of geen resultaat?
Zelf heb je waarschijnlijk allang gezien waar de schoen wringt, waar het misgaat. Intuïtief weet je ook dat nog meer woorden niet gaan helpen. Er is iets anders nodig, maar wat

INZICHT GEVEN

Hoe zou het zijn als jij degene bent die een stift pakt, naar het whiteboard loopt en tekent waar het werkelijk om draait? Tekent welke standpunten er zijn genoemd, wat de kern van het probleem is en welke opties op tafel liggen? Iedereen kijkt en luistert, je tekening geeft duidelijkheid en al snel worden er knopen doorgehakt.